"מס רכוש אמור לפצות, בין אם הבן אדם מבוטח או לא"
איפה הכסף