"הכוחות בשטח ערוכים לאופציה של פינויים נוספים"
איפה הכסף