"אחרי הדיבורים של חוגג, ציפיתי לבית"ר שונה לגמרי"
ספורט