אבסורד: ועדה בתחום עיון התיקים נמשכת עשור
אראל סג"ל