"מה שיוציא את ישראל מהמשבר הוא הכלכלה"
ינון מגל ובן כספית