"הממשלה צריכה להטיל סגר ולעצור את השתלטות המגפה"
ינון מגל ובן כספית