מדוע הירדנים זקוקים ל'כוח ההתערבות' בהר הבית?
ינון מגל ובן כספית