"ניתן להוריד את הגל מאוד מהר ולחזור לחיי שגרה"
ינון מגל ובן כספית