"בימים האחרונים ניכרת התמתנות מסוימת בהדבקה"
ניסים משעל וגיא פלג