"מורה שלא יתחסן כנראה לא ייפגש עם תלמידיו"
ינון מגל ובן כספית