"הירי בלוחם הוא טרגדיה - צריך להגן על חיילינו"
אראל סג"ל