"אז יש לנו אלימות, פועלים שנהרגים ואנשים שאונסים"
זהבי עצבני