"אין פה התנצלות כנה - אצילי לא לוקח שום אחריות"
ספורט