"אנו לא מצליחים להשתלט על המגפה, זה ברור"
ינון מגל ובן כספית