"יש אב שבנו מפרפר בין חיים למוות, ורה"מ לא מרוכז"
ינון מגל ובן כספית