"שרת החינוך עסוקה בכיבוס מילים והנזקים עצומים"
גיא פלג