"נגעו בי באיברים מוצנעים וניסו למשוך אותי מהאוטובוס"
אראל סג"ל