"תיאטרון סגור? זה דבר שלא יכולתי אפילו לדמיין"
מעיין אדם