כך תספקו לגופכם סידן שאינו ממקור חלבי
ד"ר מאיה רוזמן