"אני מפחדת לסיים את החיים בתחושת החמצה"
בראייה אחרת