"אל תשפטו את ההורים - חרב עליהם עולמם"
ינון מגל ובן כספית