"התקציב וחוק ההסדרים צריכים לעבור"
ינון מגל ובן כספית