"מר חולדאי, קח ילדי פליטים ושים אותם בשכונות נוספות"
אראל סג"ל