מרסל מוסרי ושמעון מימרן במחווה לחנוך לוין
מרסל מוסרי