"מה צריך תלמיד? לפחות מורה אחד שיעורר בו אמון"
מרסל מוסרי