"בביטחון המדינה, יש מקום לשת"פ בין המשטרה לשב"כ"
ניסים משעל וגיא פלג