"שריקות הבוז לדבור היו מכוערות, גזעניות ובבוניות"
ינון מגל ובן כספית