"אנחנו שתי נשמות שנפגשו בתוכנית ריאליטי"
איריס קול