"המצב כיום מוביל אותנו למדינה דו לאומית"
ינון מגל ובן כספית