ינון מגל: "כן, גם נתניהו אשם, די עם הביבי-ביבי הזה"
ינון מגל ובן כספית