זהבי: "אמסלם מאפיין את פניה של המדינה בשנים האחרונות"
זהבי עצבני