"בנט הוא ראש הממשלה של המחוסנים וגם של הלא-מחוסנים"
בן כספית ואריה אלדד