"קורא לח"כ נעמה לזימי להסיר חסינות ולהתמודד עם תביעה"
אראל סג"ל