"רציתי שירדנה תשיר את האישיות שלה"
חוגגים לירדנה ארזי