"הצלחתי להופיע בלבנון וחזרתי עם הזנב בין הרגליים"
חוגגים לירדנה ארזי