"איני רוצה שבנט יזלזל במאמינים בחזון מדיני"
אראל סג"ל