"מה שאנחנו יכולים לעשות כדי להוקיר את מירית - זה לשיר"
מעיין אדם