"קו הממשלה אומר - מי שלא רוצה להתחסן, שימות"
גיא פלג