"קפצה מול עייני הזמנה - לא היה ולא נברא"
איפה הכסף