לפני כיבוי אורות, אורות של כוכבים, נותנים עוד רגע קט לזאבים
ג'ודי שלום ניר מוזס