"זו התקופה שהמתנחלים הפורעים מציקים לאנשי מסיק הזיתים"
זהבי עצבני