"שווי החברות בבורסה בת"א הגיע לטריליון שקלים"
איפה הכסף