"ההשוואה של אייל סגל לאירועי אוקטובר - הסתה"
ספורט