"המשמעות של הפרויקט משמעותי מהעלבון של הכוכבות"
איריס קול