"קיבלו עבורנו החלטה, ואני רק חותמת גומי"
אראל סג"ל