"הקלות הבלתי נסבלת בה אנשים ממציאים סיפורים"
ניסים משעל