המאזין: מצפה מהורוביץ לבוא לקראת המתמחים
זהבי עצבני