"לא ניתן לתקן ב־3 חודשים את החורבן שהשאיר ביבי"
זהבי עצבני