"ביבי היה הרבה יותר טוב, הממשלה הזו צריכה ללכת"
זהבי עצבני