"אין דבר כזה לפרוץ לדירה בטירוף ולשרוף אותה"
אראל סג"ל